Klachten

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over een behandeling of de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan een van onze medewerkers kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij meteen iets voor u betekenen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan geven dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich richten tot:

De klachtencommisie KNMT
Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-6076276