Betalen en tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Betalen

De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Als u door ons behandeld bent dan is het afhankelijk van uw zorgverzekering of u een rekening krijgt. Met bepaalde verzekeraars hebben wij namelijk een betalingsovereenkomst. Dit houdt in dat wij de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar sturen en mocht u dan moeten bijbetalen omdat een behandeling maar gedeeltelijk wordt vergoed, dan ontvangt u van uw verzekeraar een rekening. Als wij geen betalingsovereenkomst hebben met uw zorgverzekeraar dan krijgt u een rekening van Infomedics.

Voor vragen over uw rekening van Infomedics kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 036-2031900 op werkdagen van 09.00-17.00 uur of kijken op www.uwnota.nl.

Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en van de voorwaarden van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Om precies te weten welke kosten uw verzekeraar vergoedt, kunt u een begroting aanvragen bij de tandarts, waarmee u kunt informeren wat uw verzekering vergoedt. Bij uitgebreide en dure(boven de €250,00) behandelingen krijgt u standaard een kosten begroting.

Wij sturen onze rekeningen direct naar de Zorgeverzekeraar of naar Infomedics, een factoring bedrijf. Zij zorgen voor volledige betaling van de rekening aan ons. U krijgt dan later zelf nog een rekening van uw zorgverzekeraar   of van Infomedics voor het dat gedeelte van de nota, dat niet wordt vergoed door de verzekering.