Verdoving


Standaard wordt aan u voorafgaand aan de behandeling gevraagd of u een verdoving wilt. Het effect van de verdoving is rustgevender voor de patiënt( u hoeft dan niet gespannen op de pijn te wachten), tevens is het bevordelijker voor de behandeling en gemakkelijker voor de tandarts.

Bij sommige behandelingen is het gebruik van een verdoving echter noodzakelijk zoals bij:
 

  1. Het trekken van tanden/kiezen(extractie)
  2. Een wortelkanaalbehandeling
  3. Kroon- en brugbehandelingen.
     

Het is zeer belangrijk dat de patiënt laat weten aan de tandarts of hij/zij onder behandeling is van een huisarts of medisch specialist, medicijnen gebruikt, hart- en vaatziekten heeft en/of zwanger is. Hierop wordt namelijk de verdoving op aangepast.

In geval van een flinke ontsteking in de kaak kan het zijn dat verdoving maar gedeeltelijk werkt of zelfs helemaal niet werkt.

De uitwerkingstijd van de verdoving is gemiddeld ongeveer 2 tot 3 uur.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg