Mondzorg Wervershoof is weer geopend.

Vanaf 21 april 2020 zijn wij weer geopend voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. 

U kunt vanaf vandaag (22 april 2020)) weer een afspraak maken.
Wilt u voor U de afspraak gaat maken eerst de volgende vragen beantwoorden? Als U een van de vragen met ja beantwoordt, vragen wij U te wachten met het maken van de afspraak tot het moment dat alle vragen met nee beantwoord worden.
 
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
 
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 
Telefonisch zijn wij bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 12.00 uur en van 14.00 t/m 15.30 op 0228-582332,
Op vrijdag zijn wij bereikbaar tussen 8.30 en 12.00 uur. Buiten deze tijden zijn wij tot 16.30 bereikbaar voor dringende spoedgevallen op 0228-586832.
Indien u Corona heeft en een pijnklacht heeft, kunt u ons bellen en kunnen wij u indien nodig doorverwijzen.
 
Voor spoedgevallen buiten deze uren kunt u bellen 0226-360229.
 
 

 

Bedankt voor uw medewerking,
 
Namens het team van Mondzorg Wervershoof

 

Bij binnenkomst

Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u zich te melden aan de balie zodat wij weten dat u aanwezig bent.

Uw persoonlijke gegevens

U dient ten alle tijde een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben. Tevens bent u zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven.

Medische gegevens

Wij verzoeken u bij elke controle/behandeling ons te informeren over uw medische gegevens zoals, medicijngebruik, hart-en vaatziekten, infecties, zwangerschap enz. Dit is in uw belang en het onze.

Wachttijd

Uiteraard streven wij ernaar om iedereen op tijd te behandelen. Soms kan een behandeling langer duren dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Afspraken

In onze praktijk werken wij uitsluitend op afspraak en zonder open spreekuren. Dit houdt in dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt/geannuleerd. Bij het te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens de planning kan worden voltooid of zelf geannuleerd moet worden door het ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kan komen dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te melden. Zegt u een afspraak niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht: €10,- per 10 minuten. 

De rekening

De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Betaling

Wij sturen onze rekeningen direct naar de Zorgeverzekeraar of naar Infomedics, een factoring bedrijf. Zij zorgen voor volledige betaling van de rekening aan ons. U krijgt dan later zelf nog een rekening van uw zorgverzekeraar   of van Infomedics voor het dat gedeelte van de nota, dat niet wordt vergoed door de verzekering.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over een behandeling of de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan een van onze medewerkers kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij meteen iets voor u betekenen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan geven dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich richten tot:

De klachtencommisie KNMT,

Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein,

Tel: 030-6076276.
 

Uw eigendommen

Waak zelf in de praktijk over uw eigendommen en laat uw eigendommen niet onbeheerd achter. Mondzorg Wervershoof is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Tot slot

Om voor beide partijen en voorspelbare situatie te kunnen creëren is het van groot belang dat u regelmatig de praktijk bezoekt. Over het algemeen adviseren wij volwassenen en kinderen 2x per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg kan dit aantal verhoogd/verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in een goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiene, uiteraard zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddelijke uitschrijving tot gevolg.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg